Ilmastointihuolto

ILMASTOINTIHUOLTO

Ilmastointihuolto 59 eur (Sisältää 300 g kylmäainetta R134a). Ylimenevä kylmäaine 10 eur/100g.

MIKSI ILMASTOINTI TARVITSEE HUOLTOA?
EU:n tutkimusten mukaan keskimääräisestä, 750 g kylmäainetta sisältävästä järjestelmästä, vuotaa noin 57–72 g vuodessa. Ilmastointilaitteesta tulee kylmää ilmaa, mutta koska kompressori joutuu toimimaan vajaalla kylmäainemäärällä, sen käyntitiheys nousee tarpeettomasti ja kompressori kuormittuu turhaan, joten sen elinikä lyhenee. Järjestelmään kertyy myös kosteutta, joka aiheuttaa erilaisia haittoja. Se jäätyy, syövyttää kompressoria ja heikentää öljyn voitelukykyä. Huono voitelevuus voi johtaa kompressorin kiinnileikkautumiseen. Näistä syistä ilmastointihuolto suositellaan tehtäväksi noin kahden-kolmen vuoden välein.

MITÄ ILMASTOINTIHUOLLOSSA TEHDÄÄN?
Ilmastointihuollossa auton järjestelmästä poistetaan kylmäaine, josta erotetaan öljy ja kosteus. Laite punnitsee poistetun kylmäainemäärän ja se kerätään huoltolaitteen säiliöön. Seuraavassa vaiheessa järjestelmä alipaineistetaan, jonka tarkoitus on poistaa järjestelmään jäänyt kosteus. Alipaineistuksen lopuksi tehdään vuototestaus, jossa tutkitaan, pysyykö järjestelmässä alipaine. Paineen nousu paljastaa vuodon olemassaolon. Jos vuotoa ei ole, seuraavassa vaiheessa järjestelmään lisätään tarpeellinen määrä öljyä sekä väriainetta. Jos järjestelmään tulee myöhemmin vuoto, paljastuu vuotokohta väriaineen ansiosta UV-lampulla järjestelmää tutkittaessa. Lopuksi järjestelmä täytetään tarpeellisella määrällä R134a kylmäainetta.

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Copyright © 2020. Designed by Viking Motors